Historie

Historie varhan u sv. Martina v Třebíči

Historii varhan kostela sv. Martina v Třebíči lze přehledně sledovat až od roku 1796, kdy na kůru postavil svůj dvoumanuálový nástroj s 16 rejstříky (1. manuál 8 rejstříků, 2. manuál 4 rejstříky, pedál 4 rejstříky) varhanář Jan KOMORNÍK (narozen kolem r. 1736 neznámo kde-snad v Mohelně a zemřel r. 1799 v Rouchovanech, kde od roku 1773 žil). Za stavbu varhan u sv. Martina obdržel 780 zl.

Před tímto nástrojem nalézáme v souvislosti s kostelem sv. Martina jen zmínky o pozitivu Johannesa Effnera z Třebíče z roku 1675 za 21 zl. a o opravách chrámových varhan známou dačickou varhanářskou dílnou Pantoček z let 1735/36 za 40 zl.

Dispozice nástroje v původním provedení se nedochovala, ale dle počtu rejstříků je možno ji odvodit z níže uvedené, která byla zaznamenána až po rozšíření nástroje.

Hlavní stroj (C,D,E,F,G,A - c3)

1. Principal 8'

2. Flauta 8'

3. Gedakt 8'

4. Octav 4'

5. Flauta 4'

6. Quint 2 2/3'

7. Superoctav 2'

8. Mixtur 1' (3x?)

Zadní pozitiv ( C,D,E,F,G,A - c3)

9. Copula major 8'

10. Principal 4'

11. Copula minor 4'

12. Octav 2'

Pedál ( C,D,E,F,G,A - a)

13. Subbass 16'

14. Violonbass 8´

15. Octavbass 8'

16. Superoctavbass 4'

 

Takto patrně vypadaly původní Komorníkovy varhany před dostavbou středního dílu Josefem Andrýsem:

komornik

fotomontáž: Michael Kročil

V roce 1802 dochází ke zřejmě  první opravě Komorníkových varhan, které se zhostil varhanář František Gartner z Tachova za honorář 27 zl. V roce 1868 opravil Komorníkovy varhany za 460 zl. Filip Komínek, varhanář z Brna, který se patrně vyučil u proslulého Františka Harbicha.

Z nástroje Jana Komorníka je dnes dochována jen varhanní skříň.

Komorníkovu skříň rozšířil citlivou dostavbou Josef Andrýs v  roce 1883. Tento varhanář, který mj. v roce 1884 postavil dvoumanuálové varhany s 20 rejstříky do kostela Proměnění Páně v Třebíči-Jejkově, zbudoval u sv. Martina ke Komorníkově skříni tři střední pole – předtím bylo na tomtéž místě jen plátno s namalovanými píšťalami (!).

Dispozice zůstala beze změny až do roku 1905. Tehdy Jan Zachystal doplnil Gambu 8´ a Salicionál 8´ do hlavního stroje a v pedálu nahradil Superoctavbass 4´ rejstříkem Cello 8´.

Varhany po jeho úpravě měly tuto dispozici:

Hlavní stroj (C,D,E,F,G,A - c3)

1. Principal 8'

2. Flauta 8'

3. Gedakt 8'

4. Gamba 8´

5. Salicional 8´

6. Octav 4'

7. Flauta 4'

8. Quint 2 2/3'

9. Superoctav 2'

10. Mixtur 1' ?x

Zadní pozitiv ( C,D,E,F,G,A - c3)

11. Copula major 8'

12. Principal 4'

13. Copula minor 4'

14. Octav 2'

Cimbelstern

Pedál ( C,D,E,F,G,A - a)

15. Subbass 16'

16. Violonbass 8'

17. Octavbass 8'

18. Cello 8´

 

V říjnu a prosinci 1917 se Komorníkovy varhany objevují na vídeňském seznamu varhan brněnské diecéze navržených k památkové ochraně. Posléze se dostávají i do užšího výběru padesáti osmi nástrojů, které mají být uchovány příštím generacím.

V roce 1931, za pouhých 14 let(!) od tohoto doporučení, jsou Komorníkovy varhany nahrazeny novým nástrojem firmy RIEGER z Krnova (op. 2492). Varhany měly dva manuály, pedál, 28 rejstříků (z nichž jsou tři jazykové), kuželkové vzdušnice a pneumatickou trakturu.

Dispozice:

I.Manuál (C-g´´´)

Bourdon 16´

Principal 8´

Salicional 8´

Gamba 8´

Hohlflöte 8´

Rohrflöte 4´

Oktave 4´

Blockflöte 2´

Mixtur 4 fach

Trompete 8´

I 4´

II/I 16´

II/I 8´

II/I 4´

II. Manuál (C-g´´´)

Holzgedeckt 8´

Aeoline 8´

Vox coelestis 8´

Flüte harmonique 8´

Gemshorn 8´

Geigenprinzipal 8´

Dolce 4´

Nachthorn 4´

Waldflöte 2´

Kornett 3-5 fach

Oboe 8´

II 4´

II 16´

Pedál (C-f´)

Subbas 16´

Bourdonbas 16´

Violon 16´

Cello 8´

Oktavbas 8´

Bassflöte 4´

Posaune 16´

I/P 8´

II/P 8´

Varhany byly zajímavým dokladem úrovně umělecko-řemeslné práce krnovské varhanářské dílny mezi dvěma světovými válkami. Jde o období, v němž tato dílna produkovala nástroje dobrých kvalit, zvláště v oblasti intonace.

Při údržbě a opravách varhan ve 2. pol. 20. století však došlo k zásahu do jejich dispozice. Úprava, kterou provedl Karel Zadák st., se týkala druhého manuálu - žaluziového stroje.

Dispozice II.man. po úpravě:

 Kryt 8'
 Aeolina 8'
 Vox Angelika 4'
 Roh noční 8'
 Principál 4'
 Flétna krytá 4'
 Kvinta 2 2/3'
 Flétna lesní 2'
 Tercie 1 3/5
 Akuta 1' 3x
 Hoboj 8'

V této podobě nástroj stál na svatomartinském kůru do dubna 2014. 

Po zatečení vody při opravě věže byly v roce 1997 varhany opraveny včetně osazení trompety za 113 350 Kč. Poslední rozsáhlejší oprava varhan, z roku 2005, se týkala rekonstrukce varhanního ventilátoru a jeho přesunutí, z průchodu do věžní místnosti, na kůr. V souvislosti s tím došlo i k drobným změnám ve vzduchovém aparátu varhan - napojení nově umístěného ventilátoru.

Nástroj se nacházel ve stavu, který vyžadoval rozsáhlou opravu - restaurování. Pneumatická traktura se pohybovala za koncem své životnosti a rovněž i další části varhan byly v neutěšeném stavu. Vzdušnice i dřevěné píšťaly byly napadeny červotočem a historická skříň, které byly při stavbě nových varhan v roce 1931 uřezány nosné časti konstrukce, se bortila. Pneumatická traktura vyžadovala častou výměnu kožených součástí (membrán, míšků) a neumožňovala přesnou, spolehlivou a precizní hru.

PhDr. Věra Heřmanová, Ph.D., MgA. Zdeněk Špatka, MgA. Tomáš Nováček

foto: Michael Kročil

Back to Top