Historie

Historie varhan u sv. Martina v Třebíči

Historii varhan kostela sv. Martina v Třebíči lze přehledně sledovat až od roku 1796, kdy na kůru postavil svůj dvoumanuálový nástroj s 16 rejstříky (1. manuál 8 rejstříků, 2. manuál 4 rejstříky, pedál 4 rejstříky) varhanář Jan KOMORNÍK (narozen kolem r. 1736 neznámo kde-snad v Mohelně a zemřel r. 1799 v Rouchovanech, kde od roku 1773 žil). Za stavbu varhan u sv. Martina obdržel 780 zl.

Před tímto nástrojem nalézáme v souvislosti s kostelem sv. Martina jen zmínky o pozitivu Johannesa Effnera z Třebíče z roku 1675 za 21 zl. a o opravách chrámových varhan známou dačickou varhanářskou dílnou Pantoček z let 1735/36 za 40 zl.

Dispozice nástroje v původním provedení se nedochovala, ale dle počtu rejstříků je možno ji odvodit z níže uvedené, která byla zaznamenána až po rozšíření nástroje:

Hlavní stroj (C,D,E,F,G,A - c3)

1. Principal 8'

2. Flauta 8'

3. Gedakt 8'

4. Octav 4'

5. Flauta 4'

6. Quint 2 2/3'

7. Superoctav 2'

8. Mixtur 1' (3x?)

Zadní pozitiv ( C,D,E,F,G,A - c3)

9. Copula major 8'

10. Principal 4'

11. Copula minor 4'

12. Octav 2'

Pedál ( C,D,E,F,G,A - a)

13. Subbass 16'

14. Violonbass 8´

15. Octavbass 8'

16. Superoctavbass 4'

 

Takto patrně vypadaly původní Komorníkovy varhany před dostavbou středního dílu Josefem Andrýsem:

komornik

fotomontáž: Michael Kročil

V roce 1802 dochází ke zřejmě  první opravě Komorníkových varhan, které se zhostil varhanář František Gartner z Tachova za honorář 27 zl. V roce 1868 opravil Komorníkovy varhany za 460 zl. Filip Komínek, varhanář z Brna, který se patrně vyučil u proslulého Františka Harbicha.

Z  nástroje Jana Komorníka je dnes dochována jen varhanní skříň a prospektové píšťaly Principálu 4´ v pozitivu.

Komorníkovu skříň rozšířil citlivou dostavbou Josef Andrýs v  roce 1883. Tento varhanář, který mj. v roce 1884 postavil dvoumanuálové varhany s 20 rejstříky do kostela Proměnění Páně v Třebíči-Jejkově, zbudoval u sv. Martina ke Komorníkově skříni tři střední pole – předtím bylo na tomtéž místě jen plátno s namalovanými píšťalami (!).

Dispozice zůstala beze změny až do roku 1905. Tehdy Jan Zachystal doplnil Gambu 8´ a Salicionál 8´ do hlavního stroje a v pedálu nahradil Superoctavbass 4´ rejstříkem Cello 8´.

Varhany po jeho úpravě měly tuto dispozici:

Hlavní stroj (C,D,E,F,G,A - c3)

1. Principal 8'

2. Flauta 8'

3. Gedakt 8'

4. Gamba 8´

5. Salicional 8´

6. Octav 4'

7. Flauta 4'

8. Quint 2 2/3'

9. Superoctav 2'

10. Mixtur 1' ?x

Zadní pozitiv ( C,D,E,F,G,A - c3)

11. Copula major 8'

12. Principal 4'

13. Copula minor 4'

14. Octav 2'

Cimbelstern

Pedál ( C,D,E,F,G,A - a)

15. Subbass 16'

16. Violonbass 8'

17. Octavbass 8'

18. Cello 8´

 

V říjnu a prosinci 1917 se Komorníkovy varhany objevují na vídeňském seznamu varhan brněnské diecéze navržených k památkové ochraně. Posléze se dostávají i do užšího výběru padesáti osmi nástrojů, které mají být uchovány příštím generacím.

V roce 1931, za pouhých 14 let(!) od tohoto doporučení, jsou Komorníkovy varhany nahrazeny novým nástrojem firmy RIEGERz Krnova (op. 2492). Varhany mají dva manuály, pedál, 28 rejstříků (z nichž jsou tři jazykové), kuželkové vzdušnice a pneumatickou trakturu.

Dispozice:

I.Manuál (C-g´´´)

Bourdon 16´

Principal 8´

Salicional 8´

Gamba 8´

Hohlflöte 8´

Rohrflöte 4´

Oktave 4´

Blockflöte 2´

Mixtur 4 fach

Trompete 8´

I 4´

II/I 16´

II/I 8´

II/I 4´

II. Manuál (C-g´´´)

Holzgedeckt 8´

Aeoline 8´

Vox coelestis 8´

Flüte harmonique 8´

Gemshorn 8´

Geigenprinzipal 8´

Dolce 4´

Nachthorn 4´

Waldflöte 2´

Kornett 3-5 fach

Oboe 8´

II 4´

II 16´

Pedál (C-f´)

Subbas 16´

Bourdonbas 16´

Violon 16´

Cello 8´

Oktavbas 8´

Bassflöte 4´

Posaune 16´

I/P 8´

II/P 8´

Varhany jsou zajímavým dokladem úrovně umělecko-řemeslné práce krnovské varhanářské dílny mezi dvěma světovými válkami. Jde o období, v němž tato dílna produkovala nástroje dobrých kvalit, zvláště v oblasti intonace.

Při údržbě a opravách varhan ve 2. pol. 20. století došlo k zásahu do jejich dispozice. Úprava, kterou provedl Karel Zadák st., se týkala druhého manuálu-žaluziového stroje.

Dispozice II.man. po úpravě:

 Kryt 8'
 Aeolina 8'
 Vox Angelika 4'
 Roh noční 8'
 Principál 4'
 Flétna krytá 4'
 Kvinta 2 2/3'
 Flétna lesní 2'
 Tercie 1 3/5
 Akuta 1' 3x
 Hoboj 8'

Tento nástroj stál na svatomartinském kůru, v Komorníkových skříních a v Andrýsově skříni, do dubna 2014. 

Po zatečení vody při opravě věže byly v roce 1997 varhany opraveny včetně osazení trompety za 113 350 Kč. Poslední rozsáhlejší oprava varhan, z roku 2005, se týkala rekonstrukce varhanního ventilátoru a jeho přesunutí, z průchodu do věžní místnosti, na kůr. V souvislosti s tím došlo i k drobným změnám ve vzduchovém aparátu varhan - napojení nově umístěného ventilátoru.

Nástroj se nacházel ve stavu, který vyžadoval rozsáhlejší opravu-restauraci. Pneumatická traktura se pohybovala na samém konci své životnosti a rovněž i další části varhan byly v neutěšeném stavu. Vzdušnice i dřevěné píšťaly byly napadeny červotočem a historická skříň, které byly při stavbě nových varhan v roce 1931 uřezány nosné časti konstrukce, se viditelně bortila. Rovněž pneumatická traktura vyžadovala častou výměnu kožených součástí (membrán, míšků) a neumožňovala přesnou, spolehlivou a precizní hru.

PhDr. Věra Heřmanová, Ph.D., MgA. Zdeněk Špatka, MgA. Tomáš Nováček

foto: Michael Kročil

Back to Top